top of page

Piegādes ķēdes sertifikāts

Līva AB Nord ir ieguvusi koksnes piegādes ķēdes izsekojamības sertifikātu.

Tas nozīmē, ka koksnes ceļš no cirsmas mežā līdz gala produktam ir izsekojams.

Līva AB Nord koksnes izsekojamības piegādes ķēdes sertifikāta numurs: SCS-COC-008772.


bottom of page